Spot informacyjny – MZDiM


Miasto Jaworzno rozpoczęło w szerokim zakresie realizację prac remontowych na terenach dzielnic i osiedli mieszkaniowych. Spot informacyjny o zakresie realizacji inwestycji.